Петр Вяземский

Эпиграмма (Онъ въ разныхъ видахъ мной замеченъ)

Онъ въ разныхъ видахъ мной замеченъ,
Противуречій много въ немъ:
Онъ скрытенъ сердцемъ, но умомъ
Ужъ какъ за то чистосердеченъ.