Мазепа. Опера в 3-х действиях, 6-ти картинах. Действие II